Välmående och harmoni, i alla situationer.

Anlita Tomas personligen.

BOKA ETT SAMTAL

En helt ny förståelse om hur vi kan må mycket bättre, oftare.

Tomas har studerat personlig utveckling i över 20 år. Han har provat alla metoder och tekniker han kommit över men ändå känt att han inte fått ihop hur vi egentligen fungerar då dessa metoder verkade fungera ibland och ibland inte. Hans nyfikenhet och envishet att hitta den pusselbit som ger svaret till villkorslös framgång och lycka ledde honom till en affärs-coach i London. En fyrdagars intensivkurs pekade Tomas i en helt ny riktning som han inte sett tidigare och gav honom alla de svar han letat efter. Efter många nya livs-förändrande insikter bestämde sig Tomas för att lära sig så mycket han kunde om den här nya förståelsen och har nu gått ett flertal utbildningar i bl.a. USA, Kanada, Storbritannien och Spanien hos de kunnigaste mentorerna inom psykologiskt och mentalt välmående.

Den bästa versionen av dig finns alltid tillgänglig.

Idag förstår Tomas hur vi som människor fungerar i varje sekund oavsett våra situationer eller omständigheter. Han har fått en förståelse som hjälper personer att agera utifrån den bästa versionen av sig själva, oavsett situation eller omständighet. De klienter han har hjälpt att få samma förståelse, har idag ett lugn i jobbet som de tidigare inte haft, har starkare och djupare relationer med nära och kära samt hanterar utmanande situationer med större kreativitet och bästa möjliga lösningar.

Vi har kommit längre i forskningar kring stress och psykisk ohälsa än vi tidigare har gjort men ändå mår vi allt sämre mentalt. Anledningen till dalande välmående är väldigt enkel, påstår Tomas. ”Vi har oskyldigt missuppfattat hur vi egentligen fungerar”, säger han.

När vi väl förstår hur vår mentala hälsa fungerar har vi möjligheten att nå framgång och lycka med lätthet utan att kämpa och slita. Vi förtjänar alla att få den här förståelsen och Tomas delar gärna med sig av den till ALLA som vill, genom sina personliga pratstunder.

 

BOKA DITT SAMTAL NU

Resultat som vi har sett hos tidigare klienter:

 • Deras självförtroende, självkänsla och självbild har förbättrats.
 • Kommunikationsförmågan har ökat.
 • Kreativiteten har ökat.
 • De har förstärkt och fördjupat sina relationer med andra.
 • Produktivitet och effektivitet har ökat.
 • Modet har ökat.
 • Förändringsbenägenheten har ökat.
 • De har blivit bättre lyssnare.
 • De jobbar i team bättre.
 • Deras förhandlingsförmåga har förbättrats.
 • Nyfikenheten på hur andra ser på saker och deras åsikter har ökat.
 • Bättre problemlösare.
 • Stress, oro och frustration har minskat.
 • De upplever mer lugn och harmoni.
 • Begränsningar/rädslor har minskat eller försvunnit helt och hållit.
 • Tar bättre och klokare beslut i alla lägen.

På den privata sidan har vi sett liknande resultat:

 • Deras förhållande med sin partner blir bättre och djupare.
 • De får bättre relationer med sina nära och kära (barn, syskon, föräldrar).
 • Får ut mer av sin fritid.
 • Är mer närvarande med familjen.
 • Tar inte jobbet med sig hem lika ofta, om alls.
 • Välmående, sinnesro och lugn ökar ofta dramatiskt.

Bli den bästa versionen av dig själv.

Boka en pratstund med Tomas.

 

TA KONTAKT IDAG